Punsohu.eu - Lokacioni i zyrës - Tiranë / Shqipëri


Tiranë, Rruga e Barrikadave, Turdiu Center, kati 7.

Numrat për kontakt:

+35569 280 41 84 | +35569 280 41 82

+35569 280 46 15 | +35569 280 42 16

Orari i punës: 08:00-17:00