Punësimi në Britani, procedurat ligjore për të aplikuar...