Pikët minimale për kualifikim bien në British Kolumbia duke i dhënë më shumë mundësi kandidatëve