Pikat minimale për kualifikim bien në British Columbia duke i dhënë më shumë mundësi kandidatëve