Për punësim në Europë, adresa e vetme është Punsohu.eu


Suksesi vazhdon! Punsohu.eu  si një agjension rekrutues tashmë ka dëshmuar për vite me rradhë suksesin e saj në fushën e rekrutimit të burimeve njerëzore.

 

Çdo vit ne vijmë me shërbime të reja, staf të ri, procedura më efikase aplikimi dhe reduktim burokracie.

 

Administrata jonë tashmë është e reformuar plotësisht. Ajo është e gatshme të ofrojë efikasitet, profesionalizëm dhe përpikshmëri sa i përket shërbimeve tona.

 

 

Duke qenë në çdo hap para konkurrencës në treg,ne kemi bashkëpunëtorë nga mbarë Evropa. Për këtë iu kemi ofruar klientëve tanë potencial qasje në të dhëna.

 

Si njê agjension rekrutues ne jemi tê përgjegjshëm ndaj të dhënave personale të klientëve tanë.  Ndaj punonjësve zhvillohet një monitorim rigoroz i respektimit të ligjit gjatë procesimit të lëndëve.

 

Bashkëpunëtorët tanë gjithashtu ofrojnë të dhëna të mjaftueshme të cilat e vënë në pah kredibilitetin tonë si kompani.

 

 

Punsohu është e vetmja kompani vendore rekrutuese e cila i qëndron pranë klientëve jo vetëm në përpunimin e kërkesës për punësim dhe procesimin e lëndës së plotë tek kompanitë ndërkmbëtare, mirëpo ne iu asistojmë edhe në procesin e pajisjes më leje pune duke iu kursyer kështu nga çfarëdo ngatërrese në këtë drejtim. Punonjësit tanë kanë përvojë në procesimin e kërkesës suaj për mundësi punësimi pune në Kompanitë e shteteve të ndryshme.

 

Ekziston një mori faktorësh se pse një individ duhet të zgjedhë Punsohu si mënyrë për të procesuar aplikimin për punësim jashtë vendit. Këta faktorë mund të jenë faktorë determinues në formimin tuaj drejt së ardhmes dhe karrierës suaj.