Gjermani, ofroj vend pune 5 punonjës në industrin e mekanikës