Gjermani, ofroj vend pune 30 punonjës per pozitat


 ...