Brenda një viti vetëm ambasada Gjermane në Prishtinë i ka lëshuar rreth 13 mijë viza pune


Brenda një viti vetëm ambasada Gjermane në Prishtinë i ka lëshuar rreth 13 mijë viza pune