Rezymeja
CV

Në mënyrë që punëkërkuesit të aplikojnë për vendet e lira të punës, është e rekomanduar që të krijohet rezymeja (CV) për të treguar profesionet dhe aftësitë që posedon, ku krijimi i rezumes mundësohet brenda ueb aplikacionit.

Përmes rezumes, përmirësohet ndërveprimi mes përdoruesit dhe ueb aplikacionit ashtu që ju mund të caktoni interesat tuaja që të merrni oferta të punës dhe punëkërkues të targetuar. Kjo ju lejon punëdhënësve të gjejnë shpejtë punëkërkuesit, dhe punëkërkuesit të gjejë punët sipas interesave të tyre.