Deri ditë
Bronz
 • Ngarkim në kanalin tonë të youtube
 • Përfshihet në 1 faqe: Indeksi
 • Shfaqet rastësisht
 • 1 herë shpërndarje në rrjetet sociale tona
60.00 / Dita
Argjend
 • Ngarkim në kanalin tonë të youtube
 • Përfshihet në 1 faqe: Indeksi
 • Shfaqet rastësisht
 • 2 herë shpërndarje në rrjetet sociale tona
80.00 / Dita
Artë
 • Ngarkim në kanalin tonë të youtube
 • Përfshihet në 1 faqe: Indeksi
 • Shfaqet çdoherë (Limituar)
 • 3 herë shpërndarje në rrjetet sociale tona
100.00 / Dita