Elektricist

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Wertheim, Gjermani
Data e skadimit 18 Jan 2019 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Kategoria Teknologji
ID e punës #3895
Data e publikimit 29 Nov 2018 - 07:00
WEETECH GmbH
Adresa Hafenstr. 1, 97877 Wertheim, Deutschland
Emaili WEETECH GmbH Punsohu.eu

[email protected]

Uebfaqja
Rrjetet
Detyrat dhe Përgjegjësitë
  • Ndërtimi mekanik dhe elektrik i sistemeve komplekse të testimit
  • Ndërtimi i telave dhe testoni komponentët elektrikë
  • Vendosja, lidhja dhe pjeserisht montimi i linjave te furnizimit dhe çertifikatat e testimit
  • Dokumentimi i sistemeve specifike të konsumatorëve dhe kabineteve të kontrollit
  • Nëse është e nevojshme,mbështetje në ndërtimin e pajisjeve
Eksperiencat
  • Trajnimi i përfunduar si një elektricist ose kualifikim i krahasueshëm
  • Njohja e qarte e qarqeve elektrike dhe komponenteve, si dhe leximi i skemave
  • Idealisht, përvojat e para në fushën e ndërtimit të kabinetit të kontrollit / instalime elektrike
  • Metoda e pavarur, e kujdesshme, e ndërgjegjshme dhe një shkallë e lartë e ndërgjegjësimit të cilësisë
  • Njohja e mirë e produkteve të paketës MS Office është e dobishme
Kjo ofertë ka 5 aplikues dhe është shikuar 377 herë

#Marketing