Intermediate Java Developer

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Prishtinë, Kosovë
Data e skadimit 15 Nov 2018 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Kategoria IT & Dizajn
ID e punës #3872
Data e publikimit 2 Nov 2018 - 18:01
Vizah Gmbh
Adresa Basel, Zvicer
Emaili [email protected]
Uebfaqja
Rrjetet
Përshkrimi

Intermediate Java Developer (Full-time)

Në Vizah GmbH jemi në kërkim të një Intermediate Java Developer me aftësi të dëshmuara në Java, pas përfshirjes disa mujore në këtë projekt personi ka mundësi që ta marrë edhe team lead-in e ekipit. Oferta e punës është afatgjate. Kontaktet do të jenë direkt me kompaninë zvicrrane.

Detyrat dhe Përgjegjësitë
 • Bashkëpunim dhe mbështetje të team lead aktual
 • Integrimi ne ekipin aktual
 •  Pergaditja e stafit te ri per ngritje te kapaciteteve
 • Te kuptuarit e kodit ekzistues
 • Te kuptuarit e kerkesave te klientit dhe implemnetimi i tyre
 • Raportim per klientin si dhe per perfaquesit e Vizah`s
 • Aftësi të mira të komunikimit në gjuhën angleze apo gjermane.
 • Aftësi në të shprehurit e ideve në mënyrë të qartë.
Eksperiencat
 • Aftësi të dëshmuara në teknologjinë Java.
 • Pervoje pune me Spring (framework)
 • Aftësi në zhvillimin e UI – qoftë me HTML, apo me ndonjë formë tjetër të XML (sikur, për shembull, në zhvillim të aplikacioneve në Android).
 • Aftësi për të shkruar Unit Test-e dhe për t’i mirëmbajtur ato.
 • Njohuri mbi veglat CI/CD.
 • Gatishmëri për të marrë vendime mbi përzgjedhjen e veglave të punës si dhe mbi framework-at me të cilët punohet.
 • Te kuptuarit e qartë te veglave te punes si Maven apo Gradle, Eclipse, dhe Git
 • Vullnet që të merr përgjegjësi për të takuar klientin për të mbledh kërkesat e tij dhe për t’i transmetuar ato tutje tek ekipi.
 • Gatishmëri që të shërbej edhe si udhëheqës i ekipit.
 • Gatishmëri me që të njoftohet me teknologji të reja.

Letrën motivuese dhe CV-në tuaj e mirëpresim në [email protected]

*Aplikimet pa letër motivuese nuk do të merren parasyshë

#Marketing