Saldator

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Zörbig, Gjermani
Data e skadimit 31 Jan 2020 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Kategoria Instalim - Mirëmbajtje - Riparim
ID e punës #8777
Data e publikimit 9 Oct 2019 - 13:15
Veltec GmbH & Co. KG
Adresa Niederlassung Bitterfeld Tulpenweg 2 06780 Zörbig Deutschland
Emaili Veltec GmbH & Co. KG Punsohu.eu

[email protected]

Uebfaqja
Rrjetet
Detyrat dhe Përgjegjësitë
  • Montimi, çmontimi dhe riparimi i aparateve dhe komponentëve në instalimet industriale (për shembull, termocentralet, impiantet e përzierjes së asfaltit, impiantet kimike)
  • Ngritja e komponentëve të bimëve dhe makinave
  • Para-montimi dhe bashkimi i produkteve gjysëm të gatshme të çelikut dhe tubacioneve
  • Mirëmbajtja dhe servisimi, si dhe inspektimet dhe rishikimet e instalimeve të turbinave (për shembull gaz, avull, impiantet e turbinave me ujë)
  • Realizimi i punës së nevojshme për misionet e konsumatorëve në të gjitha fushat, mbi të gjitha në fushat e aplikimit: Gjermani, Evrope Qendrore dhe Skandinavi
Kjo ofertë ka 1 aplikues dhe është shikuar 231 herë

#Marketing