Patroll (4 vende)

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Prishtinë, Kosovë
Data e skadimit 10 Aug 2018 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Kategoria Sigurim
ID e punës #3665
Data e publikimit 2 Aug 2018 - 18:13
"Syri Group" sh.p.k.
Adresa Rruga: “Isa Kastrati”. p.n. Prishtinë
Emaili [email protected]
Uebfaqja www.syrigroup.com
Rrjetet
Përshkrimi

“Syri Group” SH.P.K është kompani private profesionale e sigurimit fizik, e licencuar për shërbime të sigurimit fizik dhe elektronik

Në kuadër të zgjerimit të stafit “Syri Group” Sh.p.k. shpall konkurs për këtë vende pune:

Patroll: 4 vende pune

Eksperiencat

Kushtet që duhet plotësuar për aplikim për pozitën roje fizike:

1. Vërtetimin nga Policia për verifikim të kaluarës kriminale (kopje)
2. Vërtetimin nga Gjykata (kopje)
3. Certifikatën mjekësore (kopje)
4. Vërtetimin nga Qendra për Punë Sociale (kopje)

1. Certifikatën e trajnimit themelor për roje sigurimi (kopje)

2. Licencën e punës nga Ministria e Punëve të Brendshme (kopje)

3. Referenca të ndryshme të punëve të më hershme (kopje)

Kandidatët e interesuar mund të lajmërohen në zyret tona, çdo ditë pune nga ora 08:00 – 16:00, ose të dërgojnë CV-të e tyre së bashku me dokumentet përkatëse në e-mailin:

[email protected]

Ju lutem të bashkëngjitni edhe numrin e telefonit mobil, si dhe referencat e punëve paraprake nëse i posedoni.

"Syri Group" sh.p.k.

Rruga: “Isa Kastrati”. p.n. Prishtinë
www.syrigroup.com
tel: 049/511-222
[email protected]

#Marketing