Kamarier/e

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Markham, ON, Kanada
Data e skadimit 29 Feb 2020 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Kategoria Restaurant
ID e punës #9530
Data e publikimit 8 Nov 2019 - 13:15
SYMPOSIUM CAFE
Adresa Markham, ON
Emaili SYMPOSIUM CAFE Punsohu.eu

[email protected]

Uebfaqja
Rrjetet
Detyrat dhe Përgjegjësitë
  • Përgatitni tabela për restorantet sipas udhëzimeve specifike të vendosura.
  • Sigurohuni që klientët janë të mirëpritur gjatë hyrjes në restorant.
  • Drejtoni mysafirët përmes artikujve të menusë dhe siguroni informacione, përzgjedhje dhe sugjerime për një përvojë të plotë të mysafirëve të ushqimit dhe pijeve.
  • Bashkëpunoni dhe koordinohuni me kamarieret e tjerë të restorantit dhe stafin e kuzhinës / barit.
Eksperiencat
  • Përvojë në restaurant ose shërbim të klientit.
  • Të keni fokus në qasjen e vizitorev d.m.th. durimi dhe të kuptuarit e nevojave të mysafirëve.
  • Aftësi efektive dhe efikase për zgjidhjen e problemeve dhe aftësitë e vendimmarrjes.
  • Përvojë në detyrat e arkëtarit dhe bërjen e ndryshimeve.
  • Shkathtësi të shkëlqyera të komunikimit oral dhe njerëzve.
Kjo ofertë ka 2 aplikues dhe është shikuar 365 herë