Elektricist

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Mynhen, Evropë
Data e skadimit 12 Nov 2019 Aktive
Orari Orar i plotë
Kategoria Instalim - Mirëmbajtje - Riparim
ID e punës #7874
Data e publikimit 12 Sep 2019 - 01:26
Stadtwerke München GmbH
Adresa München, Deutschland
Emaili Stadtwerke München GmbH Punsohu.eu

[email protected]

Uebfaqja
Rrjetet
Detyrat dhe Përgjegjësitë

• Rregullime të ndryshme elektrike varësisht kërkesave nga kompania
• Testim I energjisë elektrike në rast rregullimi
• Moslargim nga vendi i rregulluar elektrik pa e tesuat fillimisht

Eksperiencat

• Përvojë pune minimum trevjeçare si elektricist
• I kujdesshëm gjatë kryerjes së punës
• Bashkëpunues më ekipin punues

Kjo ofertë ka 0 aplikues dhe është shikuar 21 herë

#Marketing