PHP Developer

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni KS, Kosovë
Data e skadimit 1 Sep 2018 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Kategoria IT & Dizajn
ID e punës #3667
Data e publikimit 9 Aug 2018 - 17:45
SoftDome Sh.p.k
Adresa [email protected]
Emaili [email protected]
Uebfaqja
Rrjetet
Përshkrimi

SoftDome Sh.p.k kërkon:
• PHP Developer

Detyrat dhe Përgjegjësitë

• Realizimi i projekteve internacionale (komplekse) vet ose në grup
• Programim në backend dhe frontend si dhe zhvillimi i arkitekturës

Eksperiencat

• Kandidati/ja duhet të ketë te kryer Fakultetin e Shkencave Kompjuterike
• Eksperiencë pune në software engineering
• Njohuri të shquara në PHP dhe JavaScript
• Njohuri të shquara në Zend Framework, Laravel ose CodeIgniter
• Njohuri në përdorimin e Design Patterns dhe principet e sofware development
• Aftësi në krijimin dhe menaxhimin e DBMS
• Njohuri në HTML dhe CSS
• Njohuri të Gjuhëve Angleze ose Gjermane

Tjera
• Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë:
• CV
• Letren Motivuese (Shqip)
• Diplomen e Fakultetetit dhe Certifikaten e notave në e-mail adresen: [email protected]

Lokacion(et) e punes
Prishtina

#Marketing