Asistente Zyre

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Tirane, Shqipëri
Data e skadimit 7 Oct 2019 Aktive
Orari Orar i plotë
Aftësitë Administrativ Analitik Ballafaqimi me të tjerët Dëgjim Komunikim Kujdesshmëri Organizativ Përfshirja Përgaditje Përgjegjshmëri Planifikim Saktësi
Kategoria Administratë
ID e punës #7793
Data e publikimit 10 Sep 2019 - 14:15
Smart Processes shpk
Adresa Tirane
Emaili [email protected]
Uebfaqja
Rrjetet
Përshkrimi

Kompania Smart processes shpk ofron sherbime konsulente dhe automatizim te proceseve te punes ne sektor te ndryshem te qeverisjes dhe ne sektorin privat.
Per shkak te zgjerimit te vazhdueshem kompania eshte ne kerkim te stafit te ri me deshire per rritje profesionale.


Smart processes shpk shpall pozicionin e punes: Asistente administrative.

Detyrat dhe Përgjegjësitë
 • Kerkimi dhe gjetja e zgjidhjeve efikase e te gjitha menyrave te mundshme per te bere marketing;
 • Organizon takimet ne kohe dhe me perpikmeri;
 • Planifikon planet, praktikat dhe procedurat e shitjeve;
 • Pergatit plane veprimi dhe skedule per te identifikuar klientet e rinj dhe planifikon menyren e perqasjes se kontakteve te reja;
 • Gjenerimi i klienteve;
 • Angazhim dhe suport ne realizimin e projekteve sipas nevojave te kompanise;
 • Asiston ne pergatitjen e dokumentacionit dhe materialeve te nevojshme;
 • Te menaxhoje kontaktet me klientet dhe eproret;
 • Pergatitja e raporteve dhe informacioneve per menaxhimin;
 • Sipas kerkeses kryen edhe pune te tjera qe nderlidhen me vendin e punes;
Eksperiencat
 • Diplome Universitare ose ne fazen e fundit te studimeve ne Shkenca Komunikimi dhe Sociale ose dege te tjera ekuivalente .
 • Te kete njohuri shume te mira te paketes Microsoft Office;
 • Te kete njohuri shume te mire te gjuhes Angleze;
 • Te kete aftesi shume te mira per zgjidhjen e situatave te ndryshme me efikasitet;
 • Te jete korrekte ne zbatimin e detyrave qe i ngarkohen;

Te gjithe te interesuarit duhet te dergojne CV (me foto), si dhe te percaktojne pozicionin per te cilen aplikojne, ne email: [email protected]
Ju informojme se vetem kandidatet e perzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do te njoftohen per interviste.  

#Marketing