Pergjegjes per Makineri(Makinist)

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Werner-von-Siemens-Straße 18, 86405 Meitingen, Germany, Gjermani
Data e skadimit 31 May 2019 Aktive
Orari Orar i plotë
Kategoria Instalim - Mirëmbajtje - Riparim
ID e punës #4984
Data e publikimit 14 Mar 2019 - 11:00
SGL Group
Adresa Werner-von-Siemens-Straße 18, 86405 Meitingen, Germany
Emaili SGL Group Punsohu.eu

[email protected]

Uebfaqja
Rrjetet
Detyrat dhe Përgjegjësitë
  • Ngritja dhe operimi i makinave për produktet grafite komplekse
  • Matja dhe testimi i pjesëve të punës me pajisje matëse konvencionale si dhe me një mekanizëm matës të koordinatave 3D
  • Kontrollimi i proceseve të përpunimit si dhe optimizimi i mbërthimit të pjesëve të punës, struktura e programit dhe futja e mjetit
  • Përgjegjësia për testet shoqëruese të prodhimit
  • Pajtueshmëria me standardet tona të larta të cilësisë
Eksperiencat
  • Trajnimi i perfunduar ne makineri  ose ndonje kualifikim te ngjajshem
  • Leximi dhe interpretimi i sigurt i vizatimeve teknike dhe dokumenteve të punës
  • Vetë-përgjegjës dhe i orientuar nga ekipi i punës
  • Besueshmëri e lartë dhe ndërgjegjësim cilësor
  • Gatishmëria për të punuar në operimin me 3 ndërrime
Kjo ofertë ka 1 aplikues dhe është shikuar 95 herë

#Marketing