Drejtuese e Departamentit të Zhvillimit

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Tirane, Shqipëri
Data e skadimit 21 May 2019 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Kategoria Administratë
ID e punës #6266
Data e publikimit 15 May 2019 - 15:00
Segafredo Lounge Bar
Adresa Tiranë
Emaili [email protected]
Uebfaqja
Rrjetet
Përshkrimi
  • Kompania e mirënjohur Klar Sh.P.K. kërkon një Drejtuese të Departamentit të Zhvillimit.
Detyrat dhe Përgjegjësitë

- Eshtë përgjegjëse për mbarëvajtjen e departamentit të Zhvillimit.
- Eshte përgjegjëse për drejtimin dhe supervizimin e menaxhereve të departamentit të shitjes. 
- Harton plan stratetigjik për zhvillimin e kompanisë në treg.
- Harton një database klientësh dhe perditëson atë vazhdimisht
- Të sigurohet që ekipi i shitjes të ketë burimet e nevojshme për të kryer punën sipas planit.
- Të formuloj politika dhe procedura të shitjes.
- Të zhvillojë ide dhe materiale promovuese
- Të hartojë planin mujor, gjashtë mujore dhe vjetor të shitjes.
- Monitoron procesin e shpërndarjes së kontakteve dhe update-imin në lidhje me takimet dhe informacionin në databaze
- Vlerëson produktivitetin mujor të Menaxherëve të shitjes në bazë të update-imeve në databaze të takimeve ditore dhe Raporton për performancën e tyre te Drejtori Ekzekutiv
- Detyra të tjera që mund t’i caktohen nga Drejtori Ekzekutiv.
- Përgatit dokumentacione sipas kërkesave të Drejtorit Ekzekutiv.
- Të vendosë objektivat e shitjes individuale me ekipin e shitjes (si përshmbull targetin e stafit).
- Përgjegjëse për zhvillimin e tregut.

Eksperiencat

- Arsimi i lartë në Degën e Menaxhim / Marketing.
- Përbën avantazh arsimimi jashte vendit.
- Eksperiencë në fusha të ngjashme minimalisht 7 vite.
- Aftësi shumë të mira për të punuar në grup.
- Aftësi të shkëlqyera komunikuese.
- Aftësi analizuese.
- Aftësi për të punuar në ngarkesë
- Të disponojë leje drejtimi klasi B.
- Të ketë njohuri të mira të gjuhës Angleze dhe Italiane. Shënime Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV-të e tyre nëpërmjet "Apliko këtu me email" ose duke klikuar butonin "Aplikoni me email" mëposhtë. 
Të gjithë kandidatet e interesuar duhet të aplikojnë me CV-në e detajuar me foto bashkangjitur.

Vetëm kandidatët e perzgjedhur do të njoftohen për intervistë.
Suksese!

#Marketing