Punëdhënësit amerikanë po kërkojnë për më shumë individë të kualifikuar

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni USA, SHBA
Data e skadimit 31 Dec 2019 Aktive
Orari Orar i plotë
Kategoria Tjera
ID e punës #7719
Data e publikimit 5 Sep 2019 - 18:49
Punsohu.eu
Adresa Prishtinë, Lagja Kalabrija, Objekti I, Kati I nr.13
Emaili [email protected]
Uebfaqja www.punsohu.eu
Rrjetet
Përshkrimi

Njëra prej trendeve më brengosësë të SHBA është recesioni aktual që paraqet një mospërputhje në mes të kërkesave për fuqi punëtore dhe punësimit të fuqisë punëtore. Ky mosbarazpeshim ka ardhur si reultat i rritjes së kerkesave për punonjës dhe punësimit të vërtetë të individëve. Njëra prej arsyeve se pse kjo ndodh është mungesa e aftësive tek punonjësit, ata nuk posedojnë aftësitë kyqe për t’u punësuar në vendin e caktuar të punës. Një hulumtim tregon se recesioni i viteve 2007-2009 kërkonte nga punonjësit aftësi profesionale më të larta se nga vetë profesioni.

Një hulumtim i Brad Hershbein tregon se aftësitë që kërkohen nga një punonjës për t’u punësuar në një pozitë kyqe janë rritur dukshëm nga viti 2007 deri në vitin 2009, e pastaj nga viti 2009 deri në vitin 2015, e duke vazhduar deri më sot në vitin 2019. Kjo edhe ka shtuar numrin e papunësisë për shkak të kërkesave të ashpra të kompanive.

Një dukuri e tillë ka shtyer kompanitë që të kërkojnë për individë jashtë kufinjëve që i plotësojnë këto kritere për punësim. Prandaj, dhe administrate e Trump ka paraqitur një plan të ri, krejtësisht ndryshe në lidhje me migrimin e individëve të kualifikuar ne SHBA.

Kjo ofertë ka 4 aplikues dhe është shikuar 341 herë

#Marketing