Profesionet që kërkohen për të punuar në Suedi

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni SE, Suedi
Data e skadimit 31 Dec 2018 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Kategoria Tjera
ID e punës #2892
Data e publikimit 22 Jan 2018 - 22:12
Punsohu.eu
Adresa Prishtinë, Lagja Kalabrija, Objekti I, Kati I nr.13
Emaili [email protected]
Uebfaqja www.punsohu.eu
Rrjetet
Përshkrimi

Në faqen zyrtare të Entit të Emigracionit në Suedi është vendosur një listë e profesioneve për të cilat ka nevojë shteti skandinav.

Profesionet për të cilat ka shumë kërkesa në Suedi plotësohen vazhdimisht. Nëse një punëdhënës eventual ju telefonon për punë ju këtë mund ta bëni nga Suedia pa u kthyer në vendin tuaj.

Ja profesionet që kërkohen:

 • Metalgdhendës
 • Farmacist
 • Dado
 • Punëtor ndërtimi
 • Laboratorist Biomedicinal
 • Elektricist
 • Inxhinierë elektrik
 • Teknik farmaceutik
 • Fizikant
 • Gjeometër
 • Inxhinierë ndërtimi dhe teknikë
 • Instruktorë i vozitjes
 • Inxhinierë anijesh
 • Inxhinierë të elektrikes
 • Inxhinierë të telekomunikacionit
 • Inxhinierë të sistemit gjeografik informativ
 • Inxhinierë të instalimit të sistemit të nxehjes, kanalizimeve dhe ventilimit
 • Inxhinierë ndërtimi
 • Inxhinierë laboratorik
 • Inxhinier dhe teknik të makinerive
 • Inxhinierë dhe teknikë në miniera dhe metalurgji

IT

 • Shitës/Agjent shitjesh
 • Kuzhinier
 • Mjekë
 • Staf mjekësor-administrativ
 • Infermierë
 • Mjek/Teknik kirurgjikal
 • Pediatër
 • Teknik në radiografi
 • Infermier/Teknik emergjent
 • Mjek/Teknik psikiatrik
 • Mekanik i automjeteve
 • Mekanik i kamionëve
 • Moler
 • Punëtorë izolimi
 • Ndërtues i kulmeve dhe mbulojave
 • Mësues i ciklit të fillor dhe të mesëm fillor
 • Mësues i lendeve praktike
 • Mësues i shkollave të mesme të përgjithshme
 • Mësues i nivelit parashkollorë
 • Mësues i shkollave të mesme profesionale
 • Punëtorë i makinerive bimore-bujqësore
 • Punëtorë për makineritë pyjore
 • Punëtor për industri kimike
 • Farmaceutist i kimisë bazë
 • Edukatorë për njerëzit me nevoja të veçanta
 • Edukatorë/Animatorë
 • Furrtarë
 • Postier
 • Zhvillues kompjuterik dhe i soft-ware
 • Psikologë
 • Punëtorë në hekurudha
 • Punëtorë në vinç/kran
 • Punëtorë në minierë
 • Këshilltar profesional
 • Riparues i makinerive
 • Xhamprerës
 • Dentist
 • Inxhinier ndërtimi
 • Agjent patundshmërie
 • Teknik/Instalues i alarmeve
 • Kasap
 • Ujësjellës
 • Dentar higjenik
Kjo ofertë ka 95 aplikues dhe është shikuar 7,513 herë

#Marketing