Ofertë pune për punësim në fabrikë në pozitat: elektricist, përpunues i metalit, depoist

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni EU, Evropë
Data e skadimit 11 Oct 2018 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Kategoria Tjera
ID e punës #3573
Data e publikimit 22 Aug 2018 - 12:54
Punsohu.eu
Adresa Prishtinë, Lagja Kalabrija, Objekti I, Kati I nr.13
Emaili [email protected]
Uebfaqja www.punsohu.eu
Rrjetet
Përshkrimi

Kompania Gjermane Andrea Gabriel GmbH me seli në Leverkusen ofron vende punë në pozitat elektricist, përpunues i metalit, depoist.

 

Për pozitën e parë Elektricist kërkohet që kandidati të ketë këtë profil:

 • Aftësim dhe edukim profesion si elektricist, në elektronikë apo ndonjë degë e ngjashme
 • Përvojë profesionale në këtë fushë apo së paku në ndonjë fushë tjetër të ngjashme
 • I motivuar dhe i angazhuar

Detyrat e punës:

 • Elektromontimi i pajisjeve në sektorin e prodhimit
 • Dokumentimi i aktiviteteve punuese
 • Mirëmbajtja e reparaturave dhe pajisjeve të punës

 

Për pozitën e punës përpunues i metalit kërkohet që kandidati ideal të ketë këtë profil:

 • Të ketë edukim dhe trajnim në fushën e përpunimit të metalit
 • Qasje fleksibile dhe profesionale, me aftësi komunikimi
 • I vetë-motivuar, dhe i aftë të punojë me vetë-iniciativë

 

Detyrat e punës:

 • Montimi dhe lyerja e pjesëve metalike
 • Kryerja e të gjitha aktiviteteve montuese
 • Mirëmbajtja e montimit me standardet më të larta
 • Ky vend pune kërkon të keni përvojë të dokumentuar

 

Për pozitën e punës Depoist kërkohet që kandidati ideal të ketë së paku këtë profil pune:

 • Njohuri bazike në matematike për menaxhimin dhe kalkulimin e keshit
 • Njohuri bazike kompjuterike
 • I aftë të bartni ngarkesa me së paku 80 kg
 • Të jeni në gjendje të punoni vetëm dhe të jeni i vetëpërgjegjshëm
 • Të jeni i aftë të punoni në ekip
 • Njohuri në produktet e qumështit do të jetë avantazh

 

Apliko Online: http://www.punsohu.eu/sq/formular-antaresimi

 

Kjo ofertë ka 11 aplikues dhe është shikuar 1,944 herë

#Marketing