Njohës të gjuheve Gjermane Kroate dhe Arabe

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Prishtinë, Kosovë
Data e skadimit 31 Aug 2019 Aktive
Orari Orar i plotë
Kategoria
ID e punës #7154
Data e publikimit 1 Jul 2019 - 15:00
Punsohu.eu
Adresa Prishtinë, Lagja Kalabrija, Objekti I, Kati I nr.13
Emaili [email protected]
Uebfaqja www.punsohu.eu
Rrjetet
Përshkrimi
 • Me qëllim të forcimit të ekipit tonë inxhinerik kërkojmë që të punësojmë kandidatë që janë njohës të gjuhës Gjermane, Kroate dhe Arabe.
 • Kandidatët ideal duhet të dëshmojnë aftësi të jashtëzakonshme linguistike në procesin e rekrutimit qoftë përmes edukimit formal, poashtu edhe përmes përvojës paraprake.
 • Ne si kompani jemi të angazhuar të krijojmë një ekip të orientuar në shërbim ndaj klientëve dhe në rezultate.
 • Meqënëse natyra e tre pozitave të punës është e njejtë po ju ofrojmë një përmbledhje të përgjithshme të detyrave tuaja të punës
Detyrat dhe Përgjegjësitë
 • Përkthimi dhe redaktimi i kopjeve online, artikujve, hulumtimeve, dosjeve në formë të videos
 • Koordinimi i punëve dhe klasifikimi i tyre sipas standardeve të kompanisë
 • Gatishmëria për të punuar si ligjërues në kurse të gjuhës përkatëse (gjermane, kroate dhe arabe)
 • Përgatitni raporte mujore mbi aktivietetet e punës
 • Ofroni mbështetje uebfaqes, prodhimit të videove, dhe detyrave tjera të mediave sociale
 • Performoni detyra të tjera të përcaktuara nga mbikqyrësi apo menaxheri i autorizuar
Eksperiencat
 • Njohja e rrjedhshme e gjuhës gjermane, kroate dhe arabe (në të folur, të dëgjuar dhe të shkruar)
 • Njohuri e mirë gramatikore e gjuhës gjermane, kroate apo arabe
 • I orientuar në detaje
 • Interes i dëshmuar, dhe njohuri e jashtëzakonshme në njërën prej këtyre gjuhëve
 • I aftë të adaptohet në teknologji të reja
 • Aftësi e dëshmuar për të performuar hulumtim në ndonjërën prej këtyre gjuhëve të lartëpërmendura
 • Aftësi të jashtëzakonshme komunikimi në të folur dhe të shkruar
 • Aftësi të zhvillojë disa aktivitete të punës përnjëherësh
 • I aftë të punojë më afate dhe nën presion
 • Angazhim në arritjen e objektivave të organizatës

#Marketing