Agjent I Shitjes

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Prishtinë, Kosovë
Data e skadimit 24 Oct 2018 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Kategoria Shitje
ID e punës #3744
Data e publikimit 25 Sep 2018 - 00:34
Pollenbee
Adresa Str. Vicianum, Llam C2.7, No. 283, Arberi, Prishtinë, Kosovë
Emaili [email protected]
Uebfaqja
Rrjetet
Përshkrimi

onkurs pune - Pozita e punës: Agjent i shitjes
Lokacioni: Zyra në Prishtinë
Raporton tek Menaxheri i Shitjes Përmbledhje
Pollenbee është kompani e cila ofron në treg sisteme cloud-base, e specializuar në Menaxhimin e Hoteleve dhe Financave.
Pollenbee po kërkon të zgjerojë ekipin e shitjes së Software– it për Menaxhim të Hotelit. Agjenti i shitjes është përgjegjës për sigurimin e klientëve potencial, mbylljen e kontratave të reja, menaxhimin dhe marrëdhënien me klientë. Agjenti i shitjes do të bëjë hulumtime për të identifikuar mundësi të reja dhe arritjen e objektivave të biznesit përmes telefonit, e- mailit dhe takimeve.
Gjithashtu do të marrë pjesë aktive në planifikimin dhe ekzekutimin e aktiviteteve të marketingut të kompanisë, duke siguruar kontribut në bazë të ndërveprimeve të tij / saj.

Detyrat dhe Përgjegjësitë
 • Zhvillimi i mundësive të shitjes duke hulumtuar dhe identifikuar klientët potencial.
 • Identifikimi i vendimarrësve brenda drejtimeve të synuara për të filluar procesin e shitjeve.
 • Takimi me të gjithë klientët potencial të synuar dhe përhapja e shitjeve brenda bazës së klientit.
 • Bashkëpunimi me anëtarët e ekipit për të përcaktuar qasjet e nevojshme strategjike të shitjeve.
 • Krijimi dhe dhënia e mundësive të kualifikimit për anëtarët e tjerë të ekipit.
 • Mirëmbajtja dhe zgjerimi i mundësive në bazën e të dhënave.
 • Sigurimi i përcjelljes së punës gjatë regjistrimit të klientëve potencial tek anëtari përkatës i ekipit me thirrje për veprim,
 • datat, burimet dhe informacionet e plota të profilit.
 • Përgatitja dhe dorëzimi i prezentimeve të shitjes, demonstrimeve të produktit/shërbimit dhe veprimeve të tjera të shitjes.
 • Asistencë në përgjigjjet e Kërkesës për propozim (RFP) ndaj klientëve potencialë.
 • Regjistrimi i të dhënave të reja të klientit dhe përditësimi i ndryshimeve në llogaritë ekzistuese në bazën e të dhënave të
 • kompanisë.
 • Pjesëmarrja në trajnime të shitjeve sipas kërkesës.
Eksperiencat
 • Minimum dy vite eksperiencë në shitje.
 • Preferohet të ketë të mbaruar Universitetin ose Kolegjin.
 • Fokusimi i studimeve në Shkenca Kompjuterike, Marketing dhe Biznes.
 • Përvojë në kualifikimin e mundësive, planifikimin para-thirrjes, kontrollimin e thirrjeve, krijimin e llogarisë së klientëve dhe
 • menaxhimin e kohës.
 • Eksperiencë në punën me software për menaxhimin e marrëdhënieve me konsumatorë.
 • Përvoja me biznese hotelierie (Hotel apo Restaurant) konsiderohet përparësi.
 • Aftësi për identifikimin e problemeve dhe zgjidhjes së objektivave.
 • Të jetë në gjendje të krijojë dhe mbajë marrëdhënie të qëndrueshme me klientët.
 • Aftësi të larta në të shkruar, komunikim dhe prezantim në gjuhën shqipe dhe angleze.
 • Motivues, energjik dhe entuziast për vetëangazhim.
 • Mundësi për të udhëtuar dhe ndjekur ngjarjet e shitjeve ose panaireve.
 • Aftësi për të punuar individualisht dhe në ekip.
 • Përvojë dhe njohuri të mira të përdorimit të paketës Microsoft Office dhe programeve tjera të menaxhimit të projektit.
 • Patentë shoferi – Kategoria B

 

Kushtet e punës

 • Udhëtimet mund të jenë të nevojshme.
 • Mundësi për të marrë pjesë dhe për të kryer prezantime.
 • Punë jashtë orarit sipas kërkesës dhe qëllimit.
 • Kompensimet
 • Pagë shumë konkurruese + Bonuse sipas shitjeve

 

Të interesuarit të dërgojnë CV në: [email protected]
www.pollenbeehotel.com + 383 49 599 230 [email protected]

Str. Vicianum, Llam C2.7,
No. 283, Arberi
Pristina 10000, Kosovo

#Marketing