Murator

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Box 6100 Site C Dam Fort St John, BC, Kanada
Data e skadimit 31 Jul 2019 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Aftësitë Ballafaqimi me të tjerët Bashkim i paisjeve Bashkpunues Dëgjim Komunikim Mirëmbajtje Përgaditje Përgjegjshmëri
Kategoria Ndërtimtari
ID e punës #6453
Data e publikimit 21 May 2019 - 17:00
Peace River Hydro Partners
Adresa Box 6100 Site C Dam Fort St John, BC V1J 4H6
Emaili Peace River Hydro Partners Punsohu.eu

[email protected]

Uebfaqja
Rrjetet
Detyrat dhe Përgjegjësitë
  • Zgjidhni probleme që lidhen me punen
  • Operoni me makinerite dhe pajisjet
  • Largoni pjesët defektoze nga sipërfaqet
  • Shtroni sipërfaqet sipas specifikimeve
Eksperiencat
  • Gjuha Angleze
  • Nuk kërkohet ndonjë certifikim
  • 2-5 vite përvojë pune
Kjo ofertë ka 1 aplikues dhe është shikuar 125 herë

#Marketing