Zyrtar për Dizajn dhe Media

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Prishtinë, Kosovë
Data e skadimit 17 Jul 2018 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Kategoria Marketing
ID e punës #3629
Data e publikimit 10 Jul 2018 - 09:22
Moneta
Adresa Prishtinë
Emaili [email protected]
Uebfaqja http://www.monetaks.com/?p=985
Rrjetet
Përshkrimi

Moneta është institucion financiar jo-bankar, i specializuar në ofrimin e shërbimeve financiare, me një personel me përvojë shumëvjeçare në këtë fushë.

Me qëllim të avancimit të veprimtarisë, Moneta tani është duke kërkuar kandidat të kualifikuar dhe profesional, për pozitën:

Zyrtar/e për dizajn dhe media

Detyrat dhe Përgjegjësitë

• Dizajnimi i të gjitha materialeve promovuese;
• Krijimi i kampanjave në media (televizion, radio, media të shkruara dhe elektronike);
• Mirëmbajtja dhe përditësimi i rrjeteve sociale (Facebook, Instagram etj.);
• Përgjegjës për brendimin dhe furnizimin e agjentëve me materiale promovuese;
• Përditësimi i web faqes zyrtare të kompanisë.

Eksperiencat

• Diplomë universitare në dizajn, marketing apo në fusha të ngjashme;
• Përvojë pune minimum një vit në dizajn dhe marketing ose të ngjashme;
• Shkathtësi të shkëlqyera në përdorimin e programeve për dizajnim;
• Shkathtësi të shkëlqyera analitike;
• Aftësi të shkëlqyera komunikimi në gjuhën shqipe dhe angleze;
• Njohuria e gjuhës serbe do të ishte përparësi.

Informata shtesë:

• Të gjithë të interesuarit duhet të aplikojnë përmes sistemit elektronik të rekrutimit në www.monetaks.com. Së bashku me Aplikacionin, ju lutem bashkëngjitni CV-në dhe letrën motivuese, në PDF.
• Afati për aplikim do të jetë deri më datën 17 korrik 2018. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.
• Aplikimet e pakompletuara dhe të pranuara me vonesë, nuk do të merren parasysh.
• Aplikoni këtu:

http://www.monetaks.com/?p=985

#Marketing