Specialist Trajnimesh Burime njerezore

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Tirane, Shqipëri
Data e skadimit 5 Aug 2019 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Kategoria Burimet njerëzore
ID e punës #7302
Data e publikimit 9 Jul 2019 - 18:00
Megatek Albania
Adresa Tirane
Emaili [email protected]
Uebfaqja
Rrjetet
Përshkrimi
  • MEGATEK, hipermarketi me i madh i tipit “Do It Yourself” ne Shqiperi. i cili ofron shitje me shumice dhe pakice, po kërkon te punesoje:
    Specialist Trajnimesh
    Qellimi i Pozicionit: Menaxhon procesin e vleresimit te performances dhe procesin e trajnimit te punonjesve te rinj ne kompani.
Detyrat dhe Përgjegjësitë

Detyrat dhe Pergjegjesite:
•Ndihmon në procesin e vlerësimit të performancës duke respektuar proceduren e vlerësimit të performancës (në përfundim të periudhës së provës dhe në fund të vitit).
•Vlerëson dhe rishikon performancën e punonjësve, duke u siguruar për një proces të drejtë të vlerësimit 
•Ndjekjen e procedurës së trajnimeve për cdo punonjës të ri në kompani.
•Propozon ide te reja per te permiresuar proceset e Burimeve Njerezore.
•Ndihmon në procesin e identifikimit te pozitave kyqe brenda kompanisë.
•Në koordinim me departamentin e BNJ në bazë të të gjeturave që dalin nga Vlerësimi i Nevojave për Trajnim të zëvendësuesve potencialë, identifikon trajnimet e nevojshme për ngritjen e kapaciteteve të tyre.

Eksperiencat

Kualifikimet dhe Aftësitë e Kërkuara:
Edukimi: Diplome Universitare (Preferohet Administrim Bisnes/Shkenca Sociale) 
Eksperiencë pune: Te pakten 3 vite ekperience te meparshme ne pozicione te ngjashme.

Aftësite:
•Aftesi te shkelqyera komunikuese.
•Aftesi shume te mira ne zgjidhjen e problemeve dhe marrjen e vendimeve.
•Aftesi per te menduar ne menyre proactive.
•Aftesia per te ruajtuar informacionin konfidencial.
•Ndjenje pergjejgjesie.
•Aftesi per te punuar ne ngarkese.
•Aftesi shume te mira nderpersonale dhe organizacionale.

Aftesi te tjera:
•Njohuri shume te mira te gjuhes angleze.
•Njohuri shumë të mira kompjuterike. Shënime
Procedura e Aplikimit:
Per te aplikuar per kete pozicion, ju lutem dorezoni dokumentet e me poshte permendura:
1. CV te detajuar
2. Leter Interesi tek Divizioni i Burimeve Njerezore nepermjet njeres nga menyrat si ne vijim: 

1. Me e-mail: [email protected]
2. Duke derguar me poste ne adresen e meposhtme: 
MEGATEK S.A
Divizioni i Burimeve Njerezore

#Marketing