Menaxher/e

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Prishtine, Kosovë
Data e skadimit 20 Jun 2019 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Kategoria Menaxhim
ID e punës #6891
Data e publikimit 12 Jun 2019 - 09:00
Kujtesa
Adresa Prishtinë, Kosovë
Emaili [email protected]
Uebfaqja
Rrjetet
Përshkrimi
 • Menaxhon, organizon dhe siguron efikasitetin e gjithë procesit të punës në fushën e caktuar në shitje
 • Menaxhon stafin dhe përcakton planin e shitjës
 • Bën menaxhimin e klientelës ku operon
 • Analizon prezencën e produkteve në treg
 • Mban përgjegjësi per stokun qe i ngarkohet
 • Zbaton detyrat tjera që i caktohen
Detyrat dhe Përgjegjësitë
 • Diplomë universitare në menaxhment, ekonomi apo fusha tjera relevante -Kërkohen minimalisht 2 vite eksperiencë pune
 • Të jete fleksibil dhe të përgjigjet pozitivisht ndaj ndryshimeve -Të ketë njohuri shumë të mira të programeve të paketës Office
 • Të jetë i aftë të punojë nën presion dhe të jetë i gatshëm te punoj me orar fleksibil
 • Njohja e gjuhës angleze (e preferuar)
 • Të ketë leje qarkullimi të kategorisë B

Ftohen të interesuarit të dërgojnë CV-të e tyre bashkë me letrën motivuese në email: [email protected] nga 11.06.2019 deri më datë 20.06.2019. Vetëm kandidatët që do përzgjedhen në listën e ngushtë do kontaktohen.

#Marketing