Menaxher Teknik / Montues i kuzhinës / Punëtor i logjistikës

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Hannover, Gjermani
Data e skadimit 21 Dec 2018 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Kategoria Instalim - Mirëmbajtje - Riparim
ID e punës #3938
Data e publikimit 19 Nov 2018 - 07:45
Küchen Aktuell GmbH
Adresa Zentrale Personalentwicklung & Recruiting Christian Dunschen Senefelderstr. 2b 38124 Braunschweig
Emaili Küchen Aktuell GmbH Punsohu.eu

[email protected]

Uebfaqja
Rrjetet
Detyrat dhe Përgjegjësitë
  • Kujdesi dhe kualifikimi i të punësuarve në fushën e montimit të kuzhinës dhe menaxhimit të magazinave
  • Përgjegjësia për të gjithë parkingun e automjeteve duke përfshirë mjetet dhe materialet e prokurimit
  • Sigurimi i rrjedhjes optimale të mallrave në qendrën e logjistikës
  • Bashkërendimi i ofrimit të cilësisë dhe sasise duke përfshirë planifikimin e nevojshëm të personelit
  • Zgjidhjen e problemeve komplekse të montimit, si dhe mbështetja e ekspertëve për instalimet e nevojshme për kuzhinë
Kjo ofertë ka 0 aplikues dhe është shikuar 155 herë

#Marketing