Analist/e Kreditor/e

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Dragash, Kosovë
Data e skadimit 13 Apr 2019 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Aftësitë Kujdesshmëri Llogaritje Menaxhim
Kategoria Administratë
ID e punës #4973
Data e publikimit 13 Mar 2019 - 13:45
Kreditimi Rural i Kosovës
Adresa Prishtinë
Emaili [email protected]
Uebfaqja
Rrjetet
Detyrat dhe Përgjegjësitë
 • Promovimi i ofertës kreditore,
 • Analiza e kërkesave kreditore, prezantimi i tyre në komitetin kreditor dhe vlerësimi i kolateralit,
 • Përgatitja e dokumentacionit të nevojshëm për dhënien e kredive, mbikëqyrja e kthimit të
 • kredive dhe regjistrimi i tyre në programin adekuat, Raportim në zyrën qëndrore për aktivitetin kreditor,
 • Punë të tjera administrative të ndërlidhura me kredi-dhënien.
Eksperiencat
 • Diplomë universitare në ekonomi apo bujqësi, etj.(e preferueshme),
 • Përvojë pune në sektorin mikro-financiar apo bankarë (e preferueshme),
 • Njohuri për kredi-dhënie dhe të jete i/e motivuar të punoj në zona rurale dhe urbane, Njohuri të mira të punës me kompjuter, të njoh Microsoft Office,
 • Shkathtësi të mira të komunikimit dhe negocimit,
 • Të jete dinamik, fleksibil, kreativ dhe i gatshëm për punë në ekip, Njohuri të gjuhës angleze (e preferueshme),
 • Banor i komunës për të cilën konkurron (e preferueshme), Të posedoj patentë shofer për kategorinë B.

#Marketing