Perfaqesues Te Shitjes Per Biznese

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Prishtinë, Kosovë
Data e skadimit 15 Sep 2019 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Aftësitë Administrativ Analitik Ballafaqimi me të tjerët Dëgjim Komunikim Kujdesshmëri Mbështetje teknike Saktësi
Kategoria Shitje
ID e punës #7651
Data e publikimit 4 Sep 2019 - 15:00
Kolegji Europian i Kosovës
Adresa Prishtinë, 10000, Republika e Kosovës.
Emaili [email protected]
Uebfaqja
Rrjetet
Përshkrimi

A keni dëshirë të punoni në  European College of Kosovo? Ne jemi në kërkim të (1) përfaqësues i shitjes për biznese që ti shtohet ekipit tonë. Në rast se vlerësoni se keni aftësi të mira në shitje dhe prezantim, energji dhe aftësi menaxhuese për të punuar me kompani e institucione atëherë kjo mund të jetë puna juaj ideale.

Vendi: Prishtinë
Orari i punës: Orar i plotë
Paga:

- Në rast se keni aftësi të mira komunikimi ju mund të merrni pagë dhe bonuse mujore mbi 600€,
- Në rast se keni aftësi të avancuara në shitje, jeni prezantues i jashtëzakonshëm dhe vizitoni kompani të ndryshme ju mund të merrni pagë dhe bonuse mujore mbi 1500€.

Detyrat dhe Përgjegjësitë
 • Ndërmerr iniciativa për organizimin e takimeve promovuese me kompani dhe institucione për prezantim/shitje të shërbimeve nga fusha e Sigurisë & Shëndetit në Punë; Shërbime Juridike apo shërbime tjera;
 • Përgjegjës për arritjen e targeteve mujore dhe vjetore dhe zgjerim të ekpit;
 • Ndërmerr ide dhe planifikon shitjen në kompani dhe institucione të ndryshme;
 • Analizon prezencën e shërbimeve edukative-arsimore në treg (konkurrencën, çmimet, promocionet, marketingun) dhe përcjell aktivitetin e promocioneve, analizon dhe matë efektet e shitjes/promovimit para, gjatë si dhe pas promocionit;
 • Kryen edhe detyra tjera qe kanë të bëjnë me promovimin e pakove të trajnimit dhe shërbimeve të tjera në fushën e edukimit.
Eksperiencat
 • Kandidati/ja duhet të ketë diplomë universitare ne fushën relevante; Trajnime /Certifikatë në fushën relevante (E preferueshme)
 • Dy(2) vite përvojë pune;
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze (E preferueshme)
 • Aftësi të mira menaxheriale dhe përpikmëri
 • Aftësi të mira në komunikim verbal dhe të shkruar
 • Të jetë i/e motivuar, profesional dhe qasje pozitive
 • Të jetë fleksibil dhe kreativ
 • Lejen e vozitjes (B)


Të gjithë të interesuarit të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë mund të aplikojnë duke dërguar CV-në në [email protected], deri me datë 15 Shtator 2019.

#Marketing