1 Shitës I derivateve & 1 Arkëtar/e në market

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Llapnasellë - Gracanicë, Kosovë
Data e skadimit 10 Nov 2018 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Kategoria Shitje
ID e punës #3887
Data e publikimit 4 Nov 2018 - 19:59
IP-KOS sh.p.k
Adresa Elez Berisha nr.20 -Prishtinë
Emaili [email protected]
Uebfaqja http://www.jahacompany.com/
Rrjetet
Përshkrimi

“ IP-KOS sh.p.k” kompani e derivateve, me numër të biznesit 71017729 me adresë në Rrugën “ Elez Berisha” nr.20 në Prishtinë,  shpall:
 
                                      K O N K U R S

Për këto pozita në këtë lokacion:

Lokacion: Llapnasellë- Gracanicë

1. Shitës të  derivateve
2. Arkëtar/e në market


Të gjithë interesuarit mundë të aplikojnë  duke  online duke plotësuar formularin  për aplikim i cili gjendet  në linkun e më poshtëm :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIpikClPadBxG8uXucv9QRKZEeVHRbg43o0LT4hnGbpFWQow/viewform.  Apo duke dërguar CV ne e-mail adresën: [email protected]

Konkursi është i hapur  nga  dt. 02/11/2018   deri  më  dt. 10/11/2018

#Marketing