Inxhinier Sistemi

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Tirane, Shqipëri
Data e skadimit 15 May 2019 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Kategoria Inxhinieri
ID e punës #6263
Data e publikimit 15 May 2019 - 13:00
Infosoft Group
Adresa Tirane
Emaili [email protected]
Uebfaqja
Rrjetet
Përshkrimi

Infosoft Systems Shpk, kerkon te punesoje: 

Inxhinier Sistemi

Detyrat dhe Përgjegjësitë

-Ofron suport per teknologjine ku ai eshte ekspert. 
-Pergjigjet per manaxhimin dhe eskalimin e case-eve per kliente enterprise me vendoret perkates.
-Kryen vleresimet e pjeseve te projekteve te ekspertizes se tij, duke gjykuar me objektivitet mbi kohet e parashikuara. 
-Prezanton zgjidhje qe perfshijne teknologji te ekspertizes se tij si dhe pershkruan zgjidhjen e kerkuar, ne rast kerkese per ofertim. 

Eksperiencat

-Diplome Universitare, Inxhinieri Informatike, Elektronike apo profile te tjera teknike.
-Minimalisht 3 vjet eksperience ne kete fushe. 
-Njohuri praktike ne teknologji te Microsoft ku perfshihen Windows Server, Active Directory, MS Exchange, MS Server Virtualization (Hyper-V) and MS Client virtualization Solutions etj, System Center etj.
-Njohur ne Server and Storage Solutions - e preferueshme
-Njohuri praktike ne networking – e preferueshme 
-Njohuri shume e mire e gjuhes angleze.
-Aftesi shume te mira komunikuese. Shënime Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV-të e tyre nëpërmjet "Apliko këtu me email" ose duke klikuar butonin "Aplikoni me email" mëposhtë. 
Per te aplikuar ju lutem dergoni CV-te dhe dokumente te tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja ne adresen emailit si meposhte.

#Marketing