Inxhinier Rrjetesh

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Tirane, Shqipëri
Data e skadimit 15 May 2019 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Kategoria Inxhinieri
ID e punës #6261
Data e publikimit 15 May 2019 - 12:00
Infosoft Group
Adresa Tirane
Emaili [email protected]
Uebfaqja
Rrjetet
Përshkrimi

Infosoft Systems Sh.p.k, po kerkon te punesoje:

Inxhinier Senior / Networking

Detyrat dhe Përgjegjësitë

-Zbaton zgjidhje teknike ne kohe dhe brenda buxhetit te miratuar duke qene i afte te angazhohet ne te gjitha fazat e projektit.
-Merr pjese aktive ne pergatitjen dhe dokumentimin e kerkesave funksionale dhe teknike te projekteve dhe specifikimeve te tyre teknike, duke bashkepunuar me punonjes te ekipeve te tjera teknike nese eshte e nevojshme.
-Identifikon risqe te zhvillimit te projektit/sherbimit dhe i raporton ato te Pergjegjesi i Ekipit Teknik dhe te Manaxheri Projektit.
-Dizenjon/ krijon specifikimet teknike per projekte me kliente enterprise sipas nevojave dhe kerkesave te biznesit, duke marre parasysh kompleksitetin, si dhe bashkepunimin me palet e treta.

Eksperiencat

-Diplomë Universitare ne Inxhinieri Elektronike, Informatikë apo fusha të ngjashme.
-Njohuri të avancuara në Networking. 
-Mbi 5 vite eksperiencë pune ne kete profil.
-Njohuri shumë të mira në Anglisht.
-Aftësi shume të mira për të punuar në grup ..
-Çertifikime CCNP ose të ngjashme – e preferueshme.
-Çertifikata për sistemet operative - e preferueshme. Shënime Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV-të e tyre nëpërmjet "Apliko këtu me email" ose duke klikuar butonin "Aplikoni me email" mëposhtë. 
Per te aplikuar ju lutem dergoni CV-te dhe dokumente te tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja ne adresen e_mail si meposhte.

#Marketing