Elektrosalldues Dhe Monter

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Imk - Industria Metalike E Kosovës
Adresa Ferizaj
Emaili [email protected]
Uebfaqja
Rrjetet
Përshkrimi

IMK Konstruksionet Metalike është pjesë e Mabetex Holding dhe është një organizatë moderne e cila ofron shërbime të engineering-ut, prodhimit dhe realizimit me seli në Ferizaj e cila shpall:

K O N K U R S   P U N E

1. Pozita: Elektrosalldues ( 5 punonjës)
      
Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Saldimi ballor MAG ( puna kryesore),
 • Njohuri rreth specifikimit të procedurës së saldimit dhe
 • Njohuri rreth përdorimit të makinave të saldimit.
Detyrat dhe Përgjegjësitë
 • Saldimi ballor MAG ( puna kryesore),
 • Njohuri rreth specifikimit të procedurës së saldimit dhe
 • Njohuri rreth përdorimit të makinave të saldimit.

2. Pozita: Monter ( 5 punonjës)

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Të njohë vizatimin teknik,
 • Të bëjë montimin e elementeve sipas vizatimit teknik,
 • Të bëjë pikjen e elementeve dhe
 • Të jetë në gjendje të përdorë makinën e saldimit.

Orari i punës:
Orar i plotë, 40 orë në javë si dhe të jetë i gatshëm për të punuar orë shtesë bazuar në vëllimin e punës në IMK.

Eksperiencat
 • Të ketë përvojë pune në fushën e kërkuar,
 • Te ketë së paku të përfunduar shkollimin e mesëm,
 • Të jetë i gatshëm për punë me ndërrime (paradite dhe pasdite) dhe
 • Të jetë korrekt, serioz dhe bashkëpunues me kolegët.

  Të gjithë kandidatët e interesuar për punë mund të dërgojnë CV-të e tyre në e-mail adresën [email protected] ose të paraqiten pranë zyreve të IMK-së në Ferizaj.
  IMK do të informon kandidatët e suksesshëm brenda një javësh pas mbylljes së konkursit.
  Njëkohësisht, kandidatët e pasuksesshëm inkurajohen të aplikojnë përsëri, me rastin e konkurseve tona të ardhshme.

#Marketing