Pergjegjes Banaku

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Prishtine, Kosovë
Data e skadimit 17 Jul 2019 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Kategoria Hoteleri
ID e punës #7380
Data e publikimit 12 Jul 2019 - 17:00
hrpartners
Adresa Kosove
Emaili [email protected]
Uebfaqja
Rrjetet
Përshkrimi

”HR Partners” kompani e specializuar për shërbime të rekrutimit për Burimet Njerëzore, është kontraktuar nga rrjeti me i madhe nderkombetar i marketeve ne Shqipëri "CONAD", për rekrutimin e stafit me punëkërkues nga Kosova për të punuar në Tiranë, për pozitën:

Pershkrim i Punes:                               Pergjegjes Banaku

Ne varesi direkte te:                            Menaxher- Pergjegjes i Marketeve

Mbikqyres i drejtperdrejte i:             Punonjes Banaku

Qellimi i Punes

Pergjegjesi i Banakut se Marketeve "Conad"- Pronatyra Treg, siguron organizimin dhe pozicionimin e produkteve ne sektorin e tij ne perputhje me politikat dhe strategjite baze te shoqerise dhe ka ne fokus sherbimin dhe kujdesin ndaj klientit, me qellim krijimin e nje marredhenie afatgjate me klientet.

Detyrat dhe Përgjegjësitë
 • Te komunikoje dhe t’u sherbeje klienteve sipas standarteve te kompanise me qellim rritjen e shitjeve ditore dhe arritjen e objektivave qe kane te bejne me shitjet.
 • Te njohe dhe te kete informacion per produktet e banakut qe jane prezent ne dyqan, me qellim prezantimin e produktit te duhur tek klientet qe kerkojne sugjerim.
 • Te manaxhoje ankesat e klienteve dhe te kerkoje support te pergjegjesit e marketit nese e shikon te veshtire zgjidhjen e problematikes.
 • Pergjegjes per pastertine e vendit te punes, si nje nga elementet me te rendesishem ne kete sektor.
 • Pergjegjes per berjen e porosise, furnizimin me produktet e munguara dhe futjen e produkteve te reja.
 • Pajisjen me etika cmimi, evidentimi i skadenceve te produkteveduke ushtruar nje kontroll te vazhdueshem te tyre.
 • Pergjegjes per vendosjen e produkteve ne hapesiren e banakut ne menyren e duhur dhe sipas koncepteve baze te shoqerise mbi ‘’merchandising’’.
 • Kontroll i nivelit te stokut, datat e skadencave duke raportuar tek pergjegjesi i marketit me qellim marrjen e masave te metejshme.
 • Perpunimi i produkteve te banakut me qellim reduktimin e firove, me miratimin e pergjegjesit te marketit.
 • Kontrolli i etiketave ne banak.
 • Trajnimin praktik te stafit te ri ne pozicionin e punonjesit te banakut.
 • Pergjegjes per kontrollin e punes se punonjesve te tjere te banakut duke siguruar nivelin e duhur te sherbimit.
 • Raportim periodik tek pergjegjesi i marketit ne lidhje me te gjitha problematikat e verejtura gjate punes dhe sugjerim i permiresimit te proceseve te punes me qellim rritjen e eficences ne pune.
 • Te zbatoje rregulloren e punes me perpikmeri dhe Kodin e Veshjes.
 • Kryen cdo detyre tjeter te caktuar nga Eprori i drejtperdrejte. 
Eksperiencat
 • Te transmentoje tek pergjegjesi i dyqanit sugjerime te klienteve per produkte te tjera.
 • Ofron ide dhe opinione per permiresimin e sherbimit te klientit.

Punedhenesi siguron akomodimin dhe kushtet e tjera te nevojshme per te krijuar ambient te pershtatshem jetese dhe pune.

Ju mendoni se jeni i/e duhuri/a?

HR Partners është kontraktuar për rekrutimin dhe ju ftojmë të aplikoni duke dërguar CV-në tuaj permes sistemit AplikoAfati i fundit për aplikim: 17.07.2019.

HR Partners (Pjese e Portal Pune Sh.p.k) është kompani e specializuar e shërbimeve të rekrutimit për Burimet Njerëzore. Misioni ynë është të menaxhojë talentin për rritje të qëndrueshme, me qëllim të ndërtimit të marrëdhënieve të afërta me vlera të qëndrueshme. Ne synojmë të sigurojmë, mbajmë dhe radhisim talentin kundrejt qëllimeve strategjike të klientëve tanë, derisa mbështesim kandidatët individualë për të aktualizuar potencialin e tyre, për të menaxhuar aspiratat e tyre dhe arritur aspiratat e tyre të karrierës. Mbajtja dhe përkushtimi i klientëve është fokus i praktikës sonë.