Asistent personal

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Brampton, ON, Kanada
Data e skadimit 31 Jul 2019 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Aftësitë Administrativ Analitik Ballafaqimi me të tjerët Dëgjim Kujdesshmëri Përdorimi i pajisjeve Përfshirja Përgaditje Përgatitja e dokumenteve me shkrim
Kategoria Administratë
ID e punës #6620
Data e publikimit 27 May 2019 - 10:00
Home Instead Senior Care - Brampton
Adresa 8501 Mississauga Rd, Suite 103, Brampton, ON
Emaili Home Instead Senior Care - Brampton Punsohu.eu

[email protected]

Uebfaqja
Rrjetet
Detyrat dhe Përgjegjësitë
  • Ofrimi i shoqërimit dhe bisedave për të stimuluar, inkurajoni dhe respektoni personat për të cilët e keni obligim të kujdeseni
  • Asistimi në shtëpi tek personat në aktivitete të lehta si përgatitja e ushqimit, larja e enëve, dhe aktivitete të tjera të ngjashme
  • Skedulimi i orareve për marrjen e trajtimit
  • Asistimi në aktivitetet e përditshme
  • Përcjellja e klientit në kontrollat mjekësore
Eksperiencat
  • Të jeni i certifikuar si infermier/e
  • Të keni përvojë paraprake pune
  • Të njihni rrjedhshëm gjuhën angleze
Kjo ofertë ka 0 aplikues dhe është shikuar 109 herë

#Marketing