Mekanik

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Rothesay Ave., Saint John, Kanada
Data e skadimit 31 Jul 2019 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Aftësitë Ballafaqimi me të tjerët Dëgjim Komunikim Organizativ Përdorimi i pajisjeve Përfshirja Përgaditje Përgjegjshmëri
Kategoria Automobilizëm
ID e punës #6679
Data e publikimit 28 May 2019 - 16:00
Hank The Mechanic
Adresa 637 Rothesay Ave., Saint John, NB E2H 2G9
Emaili Hank The Mechanic Punsohu.eu

[email protected]

Uebfaqja
Rrjetet
Detyrat dhe Përgjegjësitë
  • Kompleton raporte për të regjistruar punën e performuar.
  • Ekzaminon prishjet dhe keqfunksionimet dhe së bashku me mbikqyrësin vlerëson nëse pjesët nevojitet që të riparohen apo zëvendësohen.
  • Aftësi për llogaritjen e kostos së riparimeve
  • Riparimi i motorëve
Eksperiencat
  • Gjuha Angleze
  • Përfundimi i shkollës së mesme/apo ndonjë edukim ekuivalent
  • 2-3 vite përvojë pune
Kjo ofertë ka 1 aplikues dhe është shikuar 133 herë

#Marketing