Menaxher Shitjesh

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Tirane, Shqipëri
Data e skadimit 16 Sep 2019 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Aftësitë Administrativ Analitik Ballafaqimi me të tjerët Dëgjim Komunikim Kujdesshmëri
Kategoria Shitje
ID e punës #7753
Data e publikimit 6 Sep 2019 - 14:15
G Progress
Adresa Tirane
Emaili [email protected]
Uebfaqja
Rrjetet
Përshkrimi

G Progress është në kërkim të pozicionit Menaxher Shitjesh për kompani distribucioni të artikujve ushqimorë, kosmetike, pijeve dhe më gjerë në Tiranë.

Detyrat dhe Përgjegjësitë

•Menaxhon Ekipin e shitjes nën varësi dhe rrit shitjet për të realizuar planin e shitjes;
•Përgatitja e planeve të shitjeve, ruteve ditore dhe kontrolli për realizimin e planit;
•Realizimi i aktiviteteve të Marketingut në terren së bashku me ekipin e shitjes;
•Kontroll i grafikut në terren dhe dërgimi i të dhënave në kohë;
•Ndërhyn në zgjidhjen e konflikteve, problemeve apo keqkuptimeve midis agjentëve;
•Jep shembullin personal në shitje dhe trajnon punonjësit e rinj;
•Analizë e saktë tregu;
•Dhenia e ideve të reja në përmirësim të punës;
•Zbatim dhe kontroll efiçent i ofertave dhe fushatave promocionale;
•Bashkëpunon me eprorët, strukturat paralele dhe ato nën vartësi për të përmirësuar prezencën në treg dhe rritjen e shitjeve për të gjithë portofolin e produkteve.

Eksperiencat

•Diplomë në Menaxhim, Administrim Biznesi;
•Eksperiencë pune në distribucion mbi 3 vjet;
•Eksperiencë në pozicionin e Menaxherit mbi 2 vjet ( duhet të ketë drejtuar ekip shitje);
•Njohuri mbi tregun dhe eksperincë në distribucion;
•Aftësi analitike, aftësi të mira supervizimi dhe menaxhimi;
•Leje drejtimi e klasit B;
•Përdorimi i mirë i kompiuterit dhe programeve Microsoft Office;
•Vendbanimi Tiranë.

Dërgoni CV-në tuaj në adresën: [email protected]
Do të përzgjidhen vetëm kandidatët që i përmbushin kriteret e vendosura nga ne.

#Marketing