Oficer Kredie

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Fondi Besa
Adresa Rruga: "Brigada e VIII", Pallati 5, Ish Blloku. Tirane, Shqipëri
Emaili [email protected]
Uebfaqja
Rrjetet
Përshkrimi

Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin OFICER KREDIE per qytetet si me poshte:   Tirane, Shkoder, Lushnje, Fier & Vlore  

Eksperiencat
  • Te kene diplome te shkolles se larte, preferohet Fakulteti Ekonomik;
  • Te kene njohuri te mira ne perdorimin e kompjuterit;
  • Te kene aftesi te mira komunikuese ne pune dhe ne grup;
  • Preferohet te kene eksperience pune ne sektore te ngjashem;
  • Preferohet te kene licence per drejtim automjeti;
  • Te mos jene larguar nga puna per masa disiplinore;  

Te gjithe kandidatet duhet te paraqesin dokumentet e meposhtme:   

Kerkese per punesim Curriculum Vitae Fotokopje te Diplomes Universitare te shoqeruar me liste notash. Deshmi te ndryshme kualifikimi Reference pune nga punedhenesi i fundit Fotografi (1 cope)   Dokumentacioni i kerkuar te paraqitet brenda dates 31 Tetor 2019 dhe te dorezohet ne zarf te mbyllur ne adresat si me poshte:  

Per qytetin e Tiranes – dokumentat do te dorezohen prane Zyres Qendrore te Fondit Besa sh.a, me adrese: Rr. Brigada VIII, Pall. Nr. 5, zona e ish bllokut, Tirane, Tel:04 2253841/842.  

Per qytetin e Shkodres – dokumentat do te dorezohen ne Degen Rajonale Shkoder te Fondit Besa sh.a. me adrese: Sheshi '2 Prilli", Rr.Willson, Shkoder. Tel: 069 20 64 043/ 22 247 156.  

Per qytetin e Lushnjes  - dokumentat do te dorezohen ne Degen Rajonale Lushje me adrese: Lagjia "Xhevdet Nepravishta", Bulevardi "Kongresi", Lushnje Tel: 068 40 10 569/35 224 671  

Per qytetin e Fierit - dokumentat do te dorezohen ne Degen Rajonale Fier me adrese: Lagjia "Apollonia", Rruga "Brigada IX", Fier Tel: 069 20 37 902   Per qytetin e Vlores – dokumentat do te dorezohen ne Degen Rajonale Vlore te Fondit Besa sh.a, me adrese: Lagjia "Pavarsia", Bulevardi "Ismail Qemali", Vlore. Tel: 069 20 33 421 / 033223499.    

Per çdo informacion tjeter mund te vizitoni faqen tone zyrtare ne internet www.fondibesa.com dhe per çdo paqartesi mund te kontaktoni me Departamentin e Burimeve Njerezore & Sherbimeve prane Zyres Qendrore, ne nr. e telefonit: 04 2253841/842.  

 

#Marketing