Ndërtues i rrugëve/Makinist/Nëpunës/Ngjyrosës

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

EXPRESS PERSONAL AG
Adresa Steinenvorstadt 73, 4051 Basel, Switzerland
Emaili EXPRESS PERSONAL AG Punsohu.eu

[email protected]

Uebfaqja
Rrjetet
Detyrat dhe Përgjegjësitë

Ndërtues i rrugëve

 • Ndërtimi i rrugëve
 • Detyra të përgjithshme të ndërtimit të rrugëve
 • Zhvendosja e boshteve
 • Ofrimi i ndihmës në shtrimin e asfaltit
 • Detyra të vogla betonimi
 • Punë planifikuese

Makinist

 • Asfaltimi dhe shtrimi i betonit
 • Operimi i makinerive
 • Mirëmbajtja e makinerive
 • Punë të përgjithshme ndihmëse përmes operimit të makinave
 • Përzierja dhe formësimi i betonit

Nëpunës/Ngjyrosës i rrugëve

 • Menaxhimi i punonjësve dhe ekipit punues
 • Planifikimi i personelit
 • Krijimi i raporteve të shërbimit (personelit, materialit, aktiviteteve)
 • Ekzekutimi i pavarur i masave për ndërtim në zonën e punës
 • Mbështetja e menaxhmentit ndërtues
Kjo ofertë ka 3 aplikues dhe është shikuar 407 herë

#Marketing