Agjent Shitje

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Eurolab Internacional Grup
Adresa Tiranë
Emaili [email protected]
Uebfaqja
Rrjetet
Përshkrimi

EUROLAB INTERNACIONAL GRUP shpk, nje nder shoqerite lider ne fushen e importit dhe distribucionit ne Shqiperi, shpall vakant pozicionin: 
Agjent Shitje

Detyrat dhe Përgjegjësitë

• Viziton çdo pike shitje ne zonen qe mbulon, sipas programit ditor.
• Sigurohet qe produkti eshte i pozicionuar ne vendin e duhur dhe sipas standarteve te kompanise.
• Kontrollon gjendjen e stokut te produktit ne piken e shitjes.
• Garanton vendosjen e materialeve promocionale ne piken e shitjes.
• Miremban rrjetin e klienteve ekzistues dhe identifikon kliente te rinj potenciale.
• Prezanton ne menyre profesionale produktet tek klientet e zones qe mbulon.
• Monitoron proçesin e porosive dhe bashkepunon ngushte me gjithe departamentet pergjegjes deri ne mberritjen e tyre tek klienti.
• Raporton tek supervizori i shitjeve mbi ecurine e punes dhe problematiken e hasur.

Eksperiencat

• Te kete kryer arsimin e mesem, arsimi i larte perben avantazh.
• Pervoje ne pozicione te ngjashme te pakten 2 vjet;
• Njohuri ne perdorimin e programeve financiare (perben avantazh);
•Te kete aftesi te spikatura komunikimi.

Te interesuarit mund te dergojne CV ne adresen [email protected] Ne subjektin e e-mailit duhet shenuar pozicioni per te cilin aplikohet. Vetem kandidatet qe plotesojne kriteret do te kontaktohen.

#Marketing