Banakier/e Prishtine

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Prishtine, Kosovë
Data e skadimit 9 Jul 2019 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Kategoria Hoteleri
ID e punës #6875
Data e publikimit 11 Jun 2019 - 18:30
Emerald Hotel
Adresa Prishtine
Emaili [email protected]
Uebfaqja
Rrjetet
Përshkrimi

EMERALD HOTEL kerkon staf me pozicion: Banakier/e ne Prishtine

Detyrat dhe Përgjegjësitë

•Mirëpritja e klientëve dhe të kuptuarit e nevojave të tyre, dhënia e përgjigjeve klientëve.
•Gatishmëri për punë me ndërrime.

Eksperiencat

•Të ketë paraqitje profesionale.
•Të ketë shkathtësi dhe njohuri në gjuhën angleze e cila është e domosdoshme.
•Të ketë njohuri ne përdorimin e aparatit të kafes.
•Të kenë eksperience ne gastronomi (hotele, restorante, kafiteri). Shënime
Pozitat e kërkuara më lartë kanë një rol të rëndësishëm në Emerald Hotel, duke marrë parasysh që jemi hotel me 5 yje dhe ofrojmë të gjitha shërbimet dhe përkujdesje të veçantë ndaj klientit.Jemi një vend punë ku për çdo punëtorë ofrojmë kushte të mira dhe profesionale, duke i plotësuar te gjitha standardet internacionale, trajnime për gastronomi, duke shikuar anën pozitive gjithmonë, duke ju mundësuar ngritje të suksesshme të karrierës profesionale, dhe çdo gjë të zgjidhet me buzëqeshje. Përparësi kanë kandidatët të cilët përpos gjuhës angleze, njohin edhe ndonjë gjuhë tjetër botërore apo ballkanike.

CV-të duhet të dërgohen në email adresën: [email protected]
Preferohet që bashkë me CV-në të dërgohet edhe një fotografi elektronike e portretit.
Nuk pranohen forma tjera të konkurrimit (përmes ardhjes personale apo komunikimit me telefon).
Vetëm kandidatët e përzgjedhur në rrethin e ngushtë do të kontaktohen

#Marketing