Faturiste - Shitëse ne Show Room

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Fushë Kosovë, Kosovë
Data e skadimit 18 Mar 2019 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Aftësitë Analizë Buxhetim Dëgjim
Kategoria Administratë
ID e punës #5008
Data e publikimit 15 Mar 2019 - 08:31
Elsa Group
Adresa Fushe Kosove
Emaili [email protected]
Uebfaqja
Rrjetet
Detyrat dhe Përgjegjësitë
 • Faturon të gjitha faturat e shitjes se mallit në sistem;
 • Pranon porositë e mallrave nga blerësit, nga punonjësit e kompanisë si dhe përmes emailave;
 • Barazon arkën në baza ditore;
 • Bën sistemim të faturave të shitjes sipas numrit rendor dhe grupit të faturave, si dhe  verifikon saktësine e plotësimit të tyre;
 • Pranon dhe regjistron porositë për shitje në sistemin kontabël.
 • Ndërlidhë porositë e aprovuara me fletëdërgesa për të krijuar dokumentin e liferimit të mallit.
 • Mirëmban faturat dhe dokumentet burimore në dosje, dhe sigurohet që ato të jenë të plota.
 • Regjistron faturat e kthimit të mallit, dhe zbritjet.
 • Promovim dhe shitje të Granitit, Mermerit dhe produkteve tjera te Kompanise,
 • Identifikimin e mundësive për shitje dhe gjetjen e klientëve të rinj
 • Përgatitje të propozimeve, zgjedhjeve dhe ofertave
 • Prezantim dhe negocim të ofertave
 • Mirëmbajtje të vazhdueshme të marrëdhënieve me klientë
 • Analizë te shitjeve dhe tregut
Eksperiencat
 • Kandidati/ja duhet të ketë diplomë universitare (Fakulteti Ekonomik)
 • Të ketë minimalisht 2 vite eksperiencë pune në të njëjtin profil pune.
 • Provoja e punës në Shitje të qeramikës, Mermer apo Granit është përparësi.
 • Aftësi të shkëlqyer  komunikuese dhe aftësi për të punuar në ekip
 • Njohuri në përdorimin e kompjuteri
 • Të jetë i/e gatshme të punojë në presion, dhe me orar fleksibil.
 • Të njohë mbi mesatare gjuhen Angleze Përparësi edhe ndonjë gjuhe tjetër.
 • Aftësi kompjuterike të Microsoft office (excel, word dhe outlook)

#Marketing