Logoped/e

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Prizeren, Kosovë
Data e skadimit 22 Mar 2019 Jo-Aktive
Orari Gjysmë orari
Aftësitë Dëgjim Konsultim
Kategoria Shërbime profesionale
ID e punës #4988
Data e publikimit 14 Mar 2019 - 10:15
Down Syndrome Kosova
Adresa Prizeren
Emaili [email protected]
Uebfaqja
Rrjetet
Detyrat dhe Përgjegjësitë
  • Ofron shërbimin e terapisë së gjuhës dhe të folurit për fëmijët me sindromë Down, grupmosha 0-12 vjeç, me profesionalizëm të lartë në kuadër të Programit të Intervenimit dhe Edukimit të Hershëm
  • Përgjegjës/e për përpilimin dhe ndjekjen me përpikëri të dokumentacionit i cili përcjell ecurinë e zhvillimit të fëmijëve të cilëve u ofron shërbimin terapeutik
  • Ofron dhe aplikon njohuritë për pozitën e caktuar
  • Përgjegjës/e për cilësinë dhe përmbajtjen e shërbimit të ofruar
  • Përgjegjës/e për sigurinë e fëmijës gjatë kohës së implementimit të terapisë
  • Kryen të gjitha punët në bazë të planit të aktiviteteve në kuadër të Programit të Intervenimit dhe Edukimit të Hershëm
  • Ndihmon ekipin duke ofruar mbështetje të përgjithshme për realizimin e aktiviteteve të Shoqatës Down Syndrome Kosova
  • Raporton për punën e kryer tek Përgjegjësi i shërbimeve terapeutike – i/e cili/a raporton tek Koordinatori i Programi të Intervenimit dhe Edukimit të Hershëm.
Eksperiencat
  • Diplomë të studimeve themelore në fushën e Logopedise (preferohet të ketë mbaruar studimet Master ose të jetë në përfundim të tyre).
  • Licencë pune

#Marketing