Inspektor për Energji dhe Rigjenerim

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Montreal, QC, Kanadë
Data e skadimit 20 Apr 2019 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Aftësitë Bashkpunues I adaptueshëm
Kategoria Instalim - Mirëmbajtje - Riparim
ID e punës #4622
Data e publikimit 20 Feb 2019 - 10:45
Domtar jobs
Adresa Montreal, QC
Emaili Domtar jobs Punsohu.eu

[email protected]

Uebfaqja
Rrjetet
Detyrat dhe Përgjegjësitë
  • Përgjegjësi në sigurinë dhe veprimin efikas në Hapësirën e Impiantit të Avullit përfshirë të gjitha shërbimet komunale të mullinjëve, siç janë; ajri, avulli dhe rryma elektrike.

  • Ndihmon në Hapësirën Rigjeneruese përfshirë një bojler (kazan avulli) për rigjenerimin e avullit së bashku me një sistem avullimi të lëngjeve dhe pajisje ndihmëse ndihmëse.
  • Sigurimi i një lidershipi efektiv për Inxhinierët e Mirëmbajtjes dhe ekipet operative duke krijuar dhe menaxhuar sistemet për të ndjekur linjat operative dhe objektivat;
  • Të koordinojë dhe të përcaktojë prioritetet e kërkesave të mirëmbajtjes për mbylljet dhe punën e përditshme; 
  • Të krijojë dhe komunikojë në mënyrë efektive Procedurat Standarde të Veprimit dhe të sigurojnë përmbushjen e kërkesave për trajnim të operatorëve.
Kjo ofertë ka 0 aplikues dhe është shikuar 122 herë

#Marketing