Ekonomiste

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Përshkrimi

DOKO ështe kompania lider në Shqipëri për ndërtimin dhe ngritjen e linjave elektrike të tensionit të lartë, Elbasan eshet ne kerkim te pozicionit:

Ekonomiste

Detyrat dhe Përgjegjësitë

-Pergatitja Bilancit.
-Pergatitjen e Faturave per Klientin.
-Kontabilizimin e te dhenave ne sistem.
-Pergatitjen e raporteve financiare.
-Pagesat bankare, dhe regjistrimin e tyre ne system.
-Asistimin ne pergatitjen e buxhetit vjetor.
-Raportimin javor te shpenzimeve te projektit.
-Pergatitjen e Listes se pagesave per cdo projekt ne menyre javore.
-Pergatitjen e Borderove te Projektit.
-Pergatitjen e Analizez Financiare te Cdo Projekti.
-Pergatitjen e Situacioneve per Kontraktoret dhe Nenkontraktoret.
-Pergatitja e tabeles me shpenzimet mujore te cdo projekti.
-Pergatitja e Tabeles se faturimeve per kontraktorin dhe nenkontraktorin bashke me volumet e punes se performuar gjate muajit.
-Pergatitjen e Axhendes Javore dhe updatimin e saj.

Eksperiencat

-Aftesi per te mbyllur bilancin
-Aftesi ne Komunikim ne Frengjisht, Anglisht.
-Aftesi per te perdorur Sitemin ALPHA.
-Aftesi per te perdorur Microsoft Office.
-Aftesi per pune ne grup
-Eksperience te pakten 3 vjecare ne profesion.
-Korrektesi ne oraret e punes dhe zbatimin e detyrave te marra persiper.

Ju lutem dergoni CV tuaj ne adresen e emailit[email protected]

#Marketing