Frizer /Berber për meshkuj

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Mitrovice, Kosovë
Data e skadimit 28 May 2019 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Kategoria Tjera
ID e punës #6258
Data e publikimit 15 May 2019 - 13:30
Diakonie Training Center
Adresa Mitrovice
Emaili [email protected]
Uebfaqja
Rrjetet
Detyrat dhe Përgjegjësitë
  • Punët e ndryshme në Frizer/Berber
  • Përgatitija e programeve mësimore
  • Aftësi për trajnimi me kandidatë/nxënës            
  • Kujdesi ndaj klientitDiakonie Training Center ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e interesuar nga të gjitha komunitetet në Kosoves.

Të interesuarit duhet të sjellin CV me foto, letër motivuese, dokumentet tjera mbështetëse (diploma, çertifikata trajnimeve etj.) Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur. 
Afati për aplikim është nga data 14 deri 28 Maj 2019

Aplikacionet mund ti dorëzoni personalisht në adresën: Rr. Bislim Bajgora – Te rampa 40000, Mitrovice, Tel:028 535 903

Aplikacionet mund ti dergoni edhe në adresen elektronike: [email protected]

Rr.Bislim Bajgora p.n te Rampa  
Tel&Fax: 028 / 530 156
Email: [email protected] 
40000 Mitrovicë, Republika e Kosovës

Eksperiencat
  • Përfundimin e Shkollës së Mesme, diplome/certifikatë e trajnimit (e obliguar)
  • Përvojë pune në fushën e Frizerve/Berber për meshkuj
  • Aftësi të mira komunikuese dhe paraqitje profesionale
  • Aftësi të mira negocimi dhe bashkëpunimi
  • Aftësi për punë nën presion
  • Njohuri të Gjuhës Angleze, Gjermane, Serbe (e preferuar)

#Marketing