Recepsioniste

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Tirane, Shqipëri
Data e skadimit 10 Nov 2019 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Aftësitë Administrativ Analitik Ballafaqimi me të tjerët Dëgjim Komunikim Kujdesshmëri Mikpritje Përfshirja Përgjegjshmëri Saktësi
Kategoria Administratë
ID e punës #9520
Data e publikimit 8 Nov 2019 - 12:30
Communication Progress
Adresa Rr. Dritan Hoxha, Pall. M.C.Inerte, Kati 1, Laprakë, Tiranë Tirane, Shqipëri Tel: +35542413901
Emaili [email protected]
Uebfaqja
Rrjetet
Përshkrimi

Communication Progress Sh.p.k, ofrues zgjidhjesh të integruara në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit-TIK, është duke kërkuar një kandidate të përshtatshme për pozicionin "Recepsioniste".

Detyrat dhe Përgjegjësitë
 • Pritja dhe akomodimi i klientëve.
 • Pritja e telefonatave dhe transferimi i thirrjeve tek personat përkatës.
 • Koordinimi i takimeve, intervistave, eventeve dhe aktiviteteve të tjera.
 • Ruajtja dhe shpërndarja e korrespondencës tek personat perkatë.
 • Raportimi i saktë dhe periodik tek menaxherët. 

SHËNIM:

 • Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës.
 • Punëmarrësi mund të kryeje edhe detyra të tjera në përputhje me pozicionin, për plotësimin e nevojave të kompanisë.

 

Eksperiencat
 • Të ketë përfunduar arsimin e lartë.
 • Të ketë eksperiencë të mëparshme në të njëjtin pozicion.
 • Të njohë mirë programet baze kompjuterike (paketa office), e-mail, etj.
 • Te kete aftësi shumë të mira komunikimi me gojë dhe me shkrim.
 • Të ketë një nivel shumë të mirë të gjuhës shqipe dhe angleze (të folur dhe të shkruar).
 • Preferohen kandidate që janë të gatshme për tu punësuar të paktën për 1 vit pranë kompanisë.

Ju lutemi dërgoni aplikimin tuaj të plotë duke përfshirë një letër motivimi dhe cv-në ne [email protected], brenda datës 10.11.2019